matematika


e-mail:
matematika

Matematika-online-a.kvalitne.cz

Stránky, které podporujeme:

Matematika

Koně

Auta

Práce


matematika

e-mail:
Základy matematiky » Rovnice a nerovnice

Rovnice a nerovnice

        Tato kapitola popisuje základní typy rovnic a nerovnic. A to lineární rovnice, rovnice a nerovnice s absolutni hodnotou, kvadratické rovnice a nerovnice, soustavy rovnic a nerovnic, iracionální rovnice, rovnice s parametrem, exponenciální rovnice a logaritmické rovnice.

Ekvivalentní úpravy rovnic a nerovnic

  • Příčtení nebo odečtení stejného výrazu k oběma stranám.
  • Vynásobení obou stran rovnice stejným výrazem, který není roven nule.
  • Záměna obou stran (platí pouze pro rovnice! u nerovnic se mění znaménko nerovnosti, když je násobíme záporným výrazem).

© :-)  

| mapa stránek | tisk stránky |

www stránky zdarma iPROSTOR.cz
systém společnosti LOTOFIDEA s.r.o.